Läger 2020

Alla ungdomar har fått introduktion av anläggningen. Även bad har hunnits med efter middagen och en tur till de två av våra vagnhallar som bevarar framtidens renoveringsobjekt.

Vi har förberett morgondagens uppgifter. Större delen av gruppen kommer ha biljettörsutbildning för att kunna tjänstgöra i trafiken under lägret. Det är också viktigt att alla ungdomar får rätt säkerhetsgenomgång av anläggningen men också den förkunskap som krävs enligt regelverk för att kunna agera rätt i trafiken, sälja biljetter och guida våra besökare.

Morgondagen kommer innebära både teknik, trafik, utbildning och bad. Vi har öppet som vanligt mellan kl 11-17 och ni är hjärtligt välkomna att besöka oss.

Lägerstart 2020

Nu är det dags lägerstart 2020 med alla de utmaningar som rådande situation i samhället kräver. Årets läger kommer med stor sannolikhet se annorlunda ut jämfört med andra år. Vi har förre deltagare än vanligt, men det är också till fördel med tanke på Covid-19.

Under veckan ska 12 glada ungdomar mellan 12 till 18 år hantera museispårvägen tillsammans med ledarna.

Hela dagen har bestått av förberedelser innan ungdomarna ramlade in i spårmansro. Eftermiddagen börjar med en presentation av svenska spårvägssällskapet, museispårvägen samt de förhållningssätt som gäller i verksamheten för tillfället och enligt vanlig praxis.

Veckan kommer som vanligt innehålla utbildning för att bli konduktör, arbeta i spårcaféet, hemlig utflykt, banarbete, trafikarbete och mycket annat.