Lägerstart 2020

Nu är det dags lägerstart 2020 med alla de utmaningar som rådande situation i samhället kräver. Årets läger kommer med stor sannolikhet se annorlunda ut jämfört med andra år. Vi har förre deltagare än vanligt, men det är också till fördel med tanke på Covid-19.

Under veckan ska 12 glada ungdomar mellan 12 till 18 år hantera museispårvägen tillsammans med ledarna.

Hela dagen har bestått av förberedelser innan ungdomarna ramlade in i spårmansro. Eftermiddagen börjar med en presentation av svenska spårvägssällskapet, museispårvägen samt de förhållningssätt som gäller i verksamheten för tillfället och enligt vanlig praxis.

Veckan kommer som vanligt innehålla utbildning för att bli konduktör, arbeta i spårcaféet, hemlig utflykt, banarbete, trafikarbete och mycket annat.

 

 

Nybyggd hållplatskur i gammal stil på plats i Hosjö

Museispårvägen har, tack vare donationer från sex medlemmar, kunnat bygga en ny hållplatskur vid ändhållplatsen i Hosjö. Förebild till den nya hållplatskuren har varit den kur som stod vid hållplats Tranebergssunds Östra på Kungsholmen i Stockholm ca 1910–1930.

Den nya hållplatskuren byggdes under våren och ställdes på plats måndagen den 1 juni av LC:s Mark AB. Snickaren Tommy Andersson från Malmköping hade bara ett foto från ett gammalt tidningsklipp, inga ritningar, att utgå från när han byggde den nya kuren. Han tycker att den är ”snarlik i alla fall”, och det kan vi hålla med om!

Klockan på taket hade Museispårvägen i sina förråd och är av samma typ som satt på kuren från 1910-talet. Nu återstår bara att måla hållplatsnamnet HOSJÖ på kuren i rätt typsnitt.

Tommy Andersson och Johnny Olsson från LC:s Mark AB lyfte hållplatskuren på plats. Foto: Joachim Sorbe, E-kuriren

Originalet stod vid hållplats Tranebergs strands Östra i Stockholm. Foto: Stockholms Spårvägsmuseum

Den nya hållplatskuren på plats i Hosjö. Foto: Gunnel Karlsson

Miljön vid ändhållplatsen i Hosjö har vekligen fått ett lyft! Foto: Gunnel Karlsson

Vårens arbeten på Museispårvägen Malmköping

Tack vare den milda vintern kunde utomhussäsongen börja rekordtidigt; redan i februari var vi ute på banan och jobbade. Att det inte var någon snö innebar också att vi kunder rangera spårvagnar mellan vagnhallen Vagnorama och verkstaden – därför kom även säsongen för översyner av årets trafikvagnar igång ovanligt tidigt i år. Så nu är vi rustade att ta emot besökare till årets trafikstart lördag den 6 juni! Välkomna!

I slutet av mars var det redan vår i luften och vi jobbade med slipersbyte på spår 2 mellan Malmköping och hållplatsen Upplandskubben.

I verkstaden pågick översyn av spårvagnar. Här får släpvagn HSS 108 byggd 1920 påfyllning av olja i axelboxarna.

På spårvägstorget blåstes spåren och växlarna rena från vinterns grus och smuts.

Under påskhelgen var det ännu varmare ute och vi fortsatte med slipersbytet på spår 2.

Ovanför vägövergången vid Upplandskubben monterades en ny ”bondfångare” upp. Den gamla hade blivit påkörd och nerriven av en lastbil.

Det finns bävrar i Hosjön som sätter sina tydliga spår!

Under en helg i april tog vi fram vår grusvagn anno 1898 och kompletterade banvallen med nytt grus där det behövdes.

När nivån i grusvagnen sjunker måste man handskotta ner det sista från kanterna. Då kan man även passa på att få en åktur med vacker utsikt!

Efter grusning vidtar utjämning med skyfflar och krattor.

SL H18 5158 tvättas och görs i ordning för filminspelning i Stockholm!

Provkörning av SS A27 500 som fått översyn och kommer att gå i trafik denna säsong! Den klassiska stockholmsmustangen är byggd 1952 och gick i trafik till högertrafikomläggningen 1967.

Under våren har vi tre nya konduktörer och tre nya spårvagnsförare utbildats. Här är kursdeltagarna i vagnhallen Vagnorama för vagnkännedom.

 

I början på maj lossades de slipers som ska bytas i nästa etapp.

Spårläget justerades både i höjd- och sidled efter det omfattande slipersbytet på spår 2.

Efter justeringen av spårläget stoppades alla sliprar med vårt elektrifierade spårstoppningsaggregatet av märket Matissa.

I verkstaden målades det vita en sista gång på vagn 15 från Norrköping. Nästa steg är att slutstryka den gula färgen.

Ytterligare en ”modernare” vagn fick översyn och kommer att vara i trafik denna säsong – NKA M58 118 som gick i trafik i Norrköping åren 1958-1973.

Vi har många gräsmattor som måste klippas, som allt annat arbete på Museispårvägen görs detta med ideell arbetskraft.

På grund av Corona-epidemin har vi vidtagit vissa skyddsåtgärder för att minska risken för smittspridning. Bland annat är vartannat säte avspärrat i spårvagnarna för att våra besökare ska hålla avstånd till varandra.