Högertrafiken 50 år

Det var ett välbesökt välarrangerat och lyckat firande av Högertrafiken 50 år. De aktiva medlemmarna på Museispårvägen Malmköping hade planerat i månader, jobbat i dagar för att få till det perfekta evenemanget. Inget gick fel, tom vädergudarna höll in i det sista.

Dagen började med vänsterbussar och vänsterspårvagnar i vänstertrafik, både i köpingen och på spåren. Klockan 15 upphörde all trafik, och ett skådespeleri som illustrerade olika spårvägsstäders inställning till spårvagnar, dieselbussar och miljö, varvid skådespelaren Carl uttryckte ”vem behöver miljö, när vi har diesel”. Skyltar skyltades om, vägmålningar målades om och spårvagnar, bilar och alla andra fordon rullade över till högersidan. Därefter trafikerades gator och spår av högerbussar respektive högerspårvagnar.

Det här gör vi om om 50 år, eller hur?

Nedan ett litet urval av vår fotografs minneskort.


Foto: Mimmi Mickelsen

Årsmöte i Sundsvall

Lördag 29 april höll Svenska Spårvägssällskapet (SSS) sitt årsmöte. Av tradition går värdskapet för årsmötet runt mellan SSS lokalavdelningar och lokalklubbar – i år var det Sundsvalls tur att arrangera årsmötet.

På förmiddagen hölls ett intressant föredrag om Sundsvalls Spårvägar, som trafikerades 1911–1952. Efter lunch bjöds årsmötesdeltagarna på en spårvägsarkeologisk bussresa längs sträckningen för stadsspårvägen Kubikenborg – Ortviken och Skönviksbanan under mycket kunnig guidning av Kjell Palén och Hans-Anders Kempe, författare till den alldeles nyutgivna boken ”Sundsvalls spårvägar – en resa genom Träriket”.

Därefter vidtog själva årsmötesförhandlingarna, följt av en gemensam middag.

Den nyvalda styrelsen har dessa ledamöter:

ordförande: Mimmi Mickelsen, Mölndal
vice ordförande: Thomas Lange, Lidingö
kassör: Jesper Olsson, Eskilstuna (nyval)
sekreterare: Ola Sandberg, Göteborg
ledamot: Anders Påvall, Västerhaninge
ledamot: Lovisa E Kling, Stockholm
ledamot: Mona Hjelm, Vällingby
ledamot: Ulf Nilsson, Göteborg
suppleant: Arvid Rickelvik, Huddinge
suppleant: Erik Jacobsson, Solna (nyval)

Den guidade bussresan startade vid busstationen Navet.

Bussen framfördes med en imponerande skicklighet (bitvis gick turen på villagator där 90-gradersvängar gjordes med stödmurar på ena sidan och vägskyltar på andra sidan) av SSS bussansvarige Björn-Erik Tapper.

 

Det första stoppet gjordes vid Sundsvalls Spårvägars f.d. vagnhall.

Personalen uppställda på hallgården för fotografering våren 1911. Foto: N.G. Nilsson ur Kjell Paléns samling.

Vid Ortviken gick vi ner till vattnet, via en brygga och längs en smal spång för att komma till f.d. ändhållplatsen för stadsspårvägens linje 2!

Samma plats i december 1910, en månad innan invigningen. Foto: Thure Paulsen.

Kjell Palén (mångårig ordförande i SSS Sundsvallsavdelning) visar var ändhållplatsen Ortviken låg.

Sista stoppet gjordes vid f.d Alnö färjeläge, där en mötesplats på Skönviksbanan tidigare fanns.

Ungefär samma plats med vagn 50 under infart till hållplats Färjan söderifrån. Foto: Lennart Welander

Vid Färjan hittade de samlade spårvägsarkeologerna ett gammalt fundament för en kontaktledningsstolpe!

Årsmötets dagordning med röstkort i form av ett vykort från Museispårvägen Malmköping!

Under årsmötet avtackades Tomas Ransemar, som i 34 år varit kassör för Svenska Spårvägssällskapet, av ordförande Mimmi Mickelsen.

Spårvagnsmodell av Sundssvalls Spårvägs AB vagn 2 och 53 fanns till beskådande.

Den nyvalda styrelsen håller ett konstituerande sammanträde.

Kvällen avslutades med gemensam middag. Många kända SSS-profiler runt bordet!

Årets fortbildning

Vartannat år måste all personal med säkerhetstjänst (trafikledare, förare och konduktörer) genomföra en fortbildning för att behålla sin behörighet. Fortbildningen genomförs en dag under våren, vid två olika tillfällen, och består av både teoretiska och praktiska moment. Årets första tillfälle var lördag 22 maj med sex deltagare, det andra är söndag 13 maj med sju deltagare.

Under helgen hanns även andra arbeten med. I verkstaden gjordes översyner på motorvagnarna US 10 och GS 190 samt på släpvagnen SS 915. Under ledning av Åke fick Tobias, Micke och Jocke öva sig på de olika momenten i översynen som ett led i deras pågående utbildning till Besiktningsman, Spårvagn.

Utbildningschef Daniel Sundström beskriver det elektriska systemet i en spårvagn.

Fortbildningsgruppen är på väg till stationshuset för att gå igenom innehållet på ordertavlan m.m.

Trafikledarna fick en genomgång av hur likriktaren ska manövreras på rätt sätt. Övriga lyssnar uppmärksamt.

Självklart ingick en fikapaus i fortbildningen! 🙂

Innan lunch gjordes en kunskapskontroll bestående av tre delar; reglemente, taxa och historia. Från vänster: Mimmi, Lovisa, Christoffer, Sven Magnus, Ola och Magnus (tar bilden).

Efter lunch vidtog de praktiska momenten. Här skjuts helsingborgståget 39+108 av arbetsvagn 1342. Mimmi visar signalen ”sakta”.

Daniel instruerar hur koppling med ett förlängningskoppel ska ske på ett säkert sätt.

Lovisa koppar släpvagn 915 till motorvagn 10 – en ovanlig kombination!

Rangeringsövningarna fortsatte. Ola och Lovisa på vagn 915, Sven Magnus på vagn 10. Till vänster vagn 39 från Helsingborg och till höger vagn 143 från Stockholm.

Årets fortbildning avslutades med en smörjkurs för växlar och kurvor. Detta moment ingår i baninspektionsturen som görs innan varje trafikdag.

I verkstaden jobbade man med översyner denna helg – både GS 190 och US 10 var inne i verkstaden samtidigt!

På söndagen hann vi med lite slyröjning mellan Bergsskärningen och Udden.

Utställningsgruppen, bestående av Mimmi, Jocke, Lovia och Ola planerar hur de nya utställningsskärmarna i vagnhallen Vagnorama ska sättas upp.