Vinterarbetshelg i Malmköping

Helgen 27-28 februari var inte mindre än 15 medlemmar på plats i Malmköping och jobbade med diverse olika saker. Rangering, trädfällning, arbeten på spårvagnar, arkivarbete, målning, översyner m.m.

Nästa arbetshelg är 12-13 mars, därefter påsk 25-28 mars. Alla medlemmar är välkomna – har du några frågor kontakta gärna magnus.svensson@muma.se

20160227_111504

På väg ner till Trumslagarhallen efter en dryg timmes snö- och isröjning av spår och växlar utanför Vagnorama.

20160227_120605

Spår av spårvagn i snön!

20160227_102600

Ett antal fällda träd bakom personalhuset Spårmansro styckades upp av Christer…

20160227_104811

…och togs emot av Christian och Peter

20160227_125951

Inne i Trumslagarhallen finns både spårvagnar och en mängd A30-boggier. Den vagn som skulle rangeras fram stod (naturligtvis) längst bak på spår 26 bakom alla boggier. 🙂

20160227_140925

Malmösläpvagnen litt T10 nr 196 rangeras fram

20160227_140930

Alla boggier fick plats på spår 28. Bakom dem spår 29 står sugvagnen NL 107.

20160227_151958

Tillbaka i Malmköping med SSS 1315 (det var den som stod längst in på spår 26 i Trumslagarhallen).

Spårvägsprojektet i Lund – nödvändigt för kapacitetsbehovet och viktigt för stadsförnyelsen

Med stort intresse följer Svenska Spårvägssällskapet det pågående spårvägsprojektet i Lund.  Ett av Lunds kommuns hållbarhetsmål är att en tredjedel ska åka kollektivt, en tredjedel cykla och en tredjedel köra bil. För att Lund ska uppnå sina ambitiösa mål är spårvägen en förutsättning.

Trots detta hörs ofta i spårvägsdebatten att det vore bättre att satsa på elbussar än på spårväg. Kritikerna verkar tro att det är drivmedlet som är kärnfrågan. De viktigaste argumenteten för spårvägen är däremot kapaciteten och den betydande stadsförnyelse  som uppkommer kring själva spårvägslinjen.  I nordöstra Lund byggs bostäder och kontor för ca 50 000 nya människor. Med de resmängder som blir aktuella räcker inte bussar eftersom de får vara max 24 meter långa. En spårvagn på 30 meter som på sikt förlängs till 40 meter, tar dubbelt så många passagerare. Elbussar har dock inte större kapacitet än andra bussar.

För att få samma kapacitet som spårvagnar i 6-minuterstrafik skulle det krävas dubbelledbussar i 3-minuterstrafik. Det som då händer är att bussarna inte kan få full prioritet vid trafiksignalerna utan att hindra tvärgående trafik.

I Bergen öppnades för några år sedan en ny spårväg, som inför byggstarten hade många arga kritiker. Idag har opinionen vänt till spårvägens fördel. Undersökningar visar att det i stråket skett investeringar i bebyggelseutveckling för 13–20 gånger större belopp än byggandet av själva banan. Kommunen gör bedömningen att man flerfalt fått tillbaka vad vad projektet kostat i form av fastighetsutveckling och värdestegringar, vilket inte hade varit möjligt utan spårvägen.

”Förhoppningen är att byggnationen kan påbörjas redan i slutet av året. – I så fall kan spårvagnarna börja rulla 2019” – Läs mer på lokalnytt.se    

https://www.lokalnytt.se/artiklar/816/snart-rullar-sparvagnarna-i-lund

Carl Henrik Linder

Nyårshelg i Malmköping

Efter nyår har vi varje år en arbetsvecka på Museispårvägen i Malmköping, så även i år! Det mesta arbetet lades ner på den fortsatta renoveringen av motorvagn 15 från Norrköping men vi hann även med skrapning och målning av taket på SSLidJ 5, elarbeten i personalhuset Spårmansro, arkivarbete, renovering av vårt Matissa spårstoppningsaggregat samt bakning och matlagning!

Extra roligt med denna arbetshelg var att några av våra juniorer anmält sig och deltog i verksamheten samt att en medlem återaktiverade sig efter 20 års frånvaro! 🙂

20160103_120753

Vid Trumslagarhallen utfördes en del buskröjning i början av arbetsveckan. Vid det laget var temperaturen ”bara” -6° men senare i veckan kröp den ner till -15°.

20160103_164207

Inne i verkstaden skrapade Christer delar till spårstopparen SSS 1355

Vagnhallen – SSS 1355

20160104_161223

Tobias och Ludvig jobbade med motstånd till motorvagn NKA 15

Vagnhallen – NKA 15

20160104_193924

En av våra delikata middagar bestod av helstekt kotlettrad med Hasselbackspotatis och rödvinssås! 😛

20160105_124031

I verkstaden var det full aktivitet, här förbereds dragning av motorkablar i NKA 15

20160106_133651

Vackert vinterlandskap i Malmköping. Om fyra månader startar årets trafiksäsong, även om det kan vara svårt att tro det just nu!

20160106_155600

Rimfrost på portarna till verkstaden som är inrymd i lokstallet byggt år 1907.