Transporthistoriskt Nätverk och Almedalen

Transporthistoriskt Nätverk är en sammanslutning av flertalet verksamheter som arbetar med det rörliga kulturarvet. En viktig fråga är bevarandet av just rörliga veteranföremål och inte endast det som är fast så som tex byggnader. Riksantikvarieämbetet har arbetat fram en rapport i ämnet där en lagändring i museilagen föreslås.

länk till mer info om rapporten:

Riksantikvarieämbetet föreslår lagskydd för det rörliga kulturarvet

Almedalen är en enormt viktigt plattform där mycket nätverkande kan ske och stor andel lobbying. Årets Almedal präglas tydligt av elektrifiering, alternativa bränslen och digitalisering. En positiv framtid för den som arbetar med Spårväg, det är ju faktiskt ett uppsving för spårväg i världen. Sedan finns ju alltid en aktiv busslobby som påtalar att spårväg tillhör det förgångna men vi ser att utredningar och byggnation av ny spårväg visar på något helt annat. Veteranverksamhet för spårväg påvisar en modern historia. Vi har både en gammal Chevrolet och loket Klintehamn i vår monter och vi står på plats Holmen 610. Organisationerna som deltar representerar veteran verksamheter inom järnväg, spårväg, bil, flyg och båt. Arbetsam och arbetslivsmuseet håller ihop Transporthistoriskt nätverk.

 

Dag 1 hölls ett seminarium och Ångpannecertifiering och de utmaningar detta skulle innebära för både ånglokskolletivet nen också ångbåtar. Kommer inte fullt drabba oss spårvagnsentusiaster om vi inte bestämmer oss för att återskapa ångspårvagn. Johan Vinberg från Museibanornas Riksorganisation höll i föredraget.

Första dagen erbjöd också strålande solsken och varierande besök i vår monter.

Dag 2 erbjöd mer regn och en del problem. När det regnades som värst skulle också vårt seminarium hållas gällande bevaranderätten av det rörliga kulturarvet. Ett seminarium som både representant från riksdagen och riksantikvarieämbetet. Tack vare mycket  trevliga grannar kunde seminariet hållas i deras tält.

Efter att hastigt plockat ihop våra pinaler runt loket och sökt skydd undan regnet kan vi konstatera att vi lyckades genomföra ett riktigt bra seminarium men monter aktiviteten blev inte lika aktiv.

Morgondagen kommer erbjuda seminarium om goda exempel på hur det rörliga kulturarvet skyddas och hur arbete redan pågår med detta. Vi hoppas på lite bättre väder som kan ge en positivt uppslutning. Kom gärna förbi om du är på Gotland och befinner dig i Visby eller i närheten, våra seminarier börjar 13 och onsdagen är också vår sista dag här i Almedalen.