Lägerstart 2020

Nu är det dags lägerstart 2020 med alla de utmaningar som rådande situation i samhället kräver. Årets läger kommer med stor sannolikhet se annorlunda ut jämfört med andra år. Vi har förre deltagare än vanligt, men det är också till fördel med tanke på Covid-19.

Under veckan ska 12 glada ungdomar mellan 12 till 18 år hantera museispårvägen tillsammans med ledarna.

Hela dagen har bestått av förberedelser innan ungdomarna ramlade in i spårmansro. Eftermiddagen börjar med en presentation av svenska spårvägssällskapet, museispårvägen samt de förhållningssätt som gäller i verksamheten för tillfället och enligt vanlig praxis.

Veckan kommer som vanligt innehålla utbildning för att bli konduktör, arbeta i spårcaféet, hemlig utflykt, banarbete, trafikarbete och mycket annat.

 

 

Trafikstart i Malmköping 2020

Idag avverkades årets försenade trafikstart tillika Sveriges nationaldag! Den ursprungliga trafikstarten i maj fick skjutas upp på grund av rådande läge med restriktioner, och hölls istället idag, den 6/6. Vartannat säte hölls avspärrat, och vi gjorde vårt bästa för att inte sprida någon form av virus. Förutom det hade vi idag både en konduktörselev, förarelev och trafikledarelev som tjänstgjorde med handledare, något man måste göra innan man blir färdig att ha befattingen. Från och med nu har vi trafik lördag-söndag varje helg till slutet av Augusti, samt veckotrafik tisdag-söndag under Juli!

Nedan följer lite bilder från dagen.

Biljettör redo för trafik!

HSS 39 och HSS 108 ankommer till Malmköping.

Trafikledarelev och handledare!

En av dagens tre tjänstgörande biljettörer.

Tåg från Helsingborg? -Nä, det kommer ju från Hosjö!

GS 186 fick vila första halvan av dagen.

Konduktörsväskehållare, eller??

Möte i Trumslagarskogen.

 

SS 500 i full flagg!

Konduktörselev Anders Svensson kikar ut ur MSS 176

 

Tur att det är tak över vagnen, för ute regnar det visst…

Bara glada miner på Museispårvägen!

Nybyggd hållplatskur i gammal stil på plats i Hosjö

Museispårvägen har, tack vare donationer från sex medlemmar, kunnat bygga en ny hållplatskur vid ändhållplatsen i Hosjö. Förebild till den nya hållplatskuren har varit den kur som stod vid hållplats Tranebergssunds Östra på Kungsholmen i Stockholm ca 1910–1930.

Den nya hållplatskuren byggdes under våren och ställdes på plats måndagen den 1 juni av LC:s Mark AB. Snickaren Tommy Andersson från Malmköping hade bara ett foto från ett gammalt tidningsklipp, inga ritningar, att utgå från när han byggde den nya kuren. Han tycker att den är ”snarlik i alla fall”, och det kan vi hålla med om!

Klockan på taket hade Museispårvägen i sina förråd och är av samma typ som satt på kuren från 1910-talet. Nu återstår bara att måla hållplatsnamnet HOSJÖ på kuren i rätt typsnitt.

Tommy Andersson och Johnny Olsson från LC:s Mark AB lyfte hållplatskuren på plats. Foto: Joachim Sorbe, E-kuriren

Originalet stod vid hållplats Tranebergs strands Östra i Stockholm. Foto: Stockholms Spårvägsmuseum

Den nya hållplatskuren på plats i Hosjö. Foto: Gunnel Karlsson

Miljön vid ändhållplatsen i Hosjö har vekligen fått ett lyft! Foto: Gunnel Karlsson