Spårvägsprojektet i Lund – nödvändigt för kapacitetsbehovet och viktigt för stadsförnyelsen

Med stort intresse följer Svenska Spårvägssällskapet det pågående spårvägsprojektet i Lund.  Ett av Lunds kommuns hållbarhetsmål är att en tredjedel ska åka kollektivt, en tredjedel cykla och en tredjedel köra bil. För att Lund ska uppnå sina ambitiösa mål är spårvägen en förutsättning.

Trots detta hörs ofta i spårvägsdebatten att det vore bättre att satsa på elbussar än på spårväg. Kritikerna verkar tro att det är drivmedlet som är kärnfrågan. De viktigaste argumenteten för spårvägen är däremot kapaciteten och den betydande stadsförnyelse  som uppkommer kring själva spårvägslinjen.  I nordöstra Lund byggs bostäder och kontor för ca 50 000 nya människor. Med de resmängder som blir aktuella räcker inte bussar eftersom de får vara max 24 meter långa. En spårvagn på 30 meter som på sikt förlängs till 40 meter, tar dubbelt så många passagerare. Elbussar har dock inte större kapacitet än andra bussar.

För att få samma kapacitet som spårvagnar i 6-minuterstrafik skulle det krävas dubbelledbussar i 3-minuterstrafik. Det som då händer är att bussarna inte kan få full prioritet vid trafiksignalerna utan att hindra tvärgående trafik.

I Bergen öppnades för några år sedan en ny spårväg, som inför byggstarten hade många arga kritiker. Idag har opinionen vänt till spårvägens fördel. Undersökningar visar att det i stråket skett investeringar i bebyggelseutveckling för 13–20 gånger större belopp än byggandet av själva banan. Kommunen gör bedömningen att man flerfalt fått tillbaka vad vad projektet kostat i form av fastighetsutveckling och värdestegringar, vilket inte hade varit möjligt utan spårvägen.

”Förhoppningen är att byggnationen kan påbörjas redan i slutet av året. – I så fall kan spårvagnarna börja rulla 2019” – Läs mer på lokalnytt.se    

https://www.lokalnytt.se/artiklar/816/snart-rullar-sparvagnarna-i-lund

Carl Henrik Linder

Öppet Hus i Stockholm den 6 januari

Den 6 januari genomfördes traditionsenligt Öppet Hus i Alkärrshallen, spårvagnshallen på Djurgården för linjerna 7 och 7N. Över 800 besökare strömmade in i hallen och många blev värvade till medlemskap i Spårvägssällskapet.

Som framgår av bilderna genomfördes en rad aktiviteter:

 

1

Våra två trafikvagnar nr. 335 och 76 pendlade Sergels Torg-Alkärrshallen-Sergels Torg samtidigt som 24:an fick köra ett antal ärevarv på 7N till Norrmalmstorg. Foto: Carl Henrik Linder.

2

Årets nyhet var uppvisningen av modellspårvägen vilken bemannades av den
återuppståndna juniorsektionen.  Foto: Sebastian von Schmalensée.

3

Foto: Sebastian von Schmalensée.

4

Modellspårvägen som har varit nedmonterad i fem år består av fyra rörliga moduldelar.

Foto: Sebastian von Schmalensée.

5

Jakob och Tobias vid spårvagnssimulatorn.  Foto: Sebastian von Schmalensée.

6

Fredrik och Sussi delade ut diplom till 59 barn efter körning under våra instruktörers tålmodiga överinseende. Samtliga körintäkter skänktes till barnbandet: www.barnbandet.com

Foto: Sebastian von Schmalensée.

7

Björn Sylvéns intressanta föredrag fyllde samtliga utställda sittplatser under 45 minuter. Föredraget behandlade teknikhistoria, Stockholmshistoria, stadsmiljöer i Europa och spårvagnens framtid. Foto: Sebastian von Schmalensée.

8

En av A34:orna placerades över spår 4:as grav som skydd mot fallolyckor. Vagnen var även öppen för nyfikna besökare och förarhytten visades av tekniker.

Foto: Sebastian von Schmalensée.

 

Boka in 1 juni i din almanaka när vi genomför Spårvagnens Dag: https://www.sparvagssallskapet.se/events/2014/06/01/sparvagnens-dag/

/Carl Henrik Linder, medlem 2947.