Spårvägsprojektet i Lund – nödvändigt för kapacitetsbehovet och viktigt för stadsförnyelsen

Med stort intresse följer Svenska Spårvägssällskapet det pågående spårvägsprojektet i Lund.  Ett av Lunds kommuns hållbarhetsmål är att en tredjedel ska åka kollektivt, en tredjedel cykla och en tredjedel köra bil. För att Lund ska uppnå sina ambitiösa mål är spårvägen en förutsättning.

Trots detta hörs ofta i spårvägsdebatten att det vore bättre att satsa på elbussar än på spårväg. Kritikerna verkar tro att det är drivmedlet som är kärnfrågan. De viktigaste argumenteten för spårvägen är däremot kapaciteten och den betydande stadsförnyelse  som uppkommer kring själva spårvägslinjen.  I nordöstra Lund byggs bostäder och kontor för ca 50 000 nya människor. Med de resmängder som blir aktuella räcker inte bussar eftersom de får vara max 24 meter långa. En spårvagn på 30 meter som på sikt förlängs till 40 meter, tar dubbelt så många passagerare. Elbussar har dock inte större kapacitet än andra bussar.

För att få samma kapacitet som spårvagnar i 6-minuterstrafik skulle det krävas dubbelledbussar i 3-minuterstrafik. Det som då händer är att bussarna inte kan få full prioritet vid trafiksignalerna utan att hindra tvärgående trafik.

I Bergen öppnades för några år sedan en ny spårväg, som inför byggstarten hade många arga kritiker. Idag har opinionen vänt till spårvägens fördel. Undersökningar visar att det i stråket skett investeringar i bebyggelseutveckling för 13–20 gånger större belopp än byggandet av själva banan. Kommunen gör bedömningen att man flerfalt fått tillbaka vad vad projektet kostat i form av fastighetsutveckling och värdestegringar, vilket inte hade varit möjligt utan spårvägen.

”Förhoppningen är att byggnationen kan påbörjas redan i slutet av året. – I så fall kan spårvagnarna börja rulla 2019” – Läs mer på lokalnytt.se    

https://www.lokalnytt.se/artiklar/816/snart-rullar-sparvagnarna-i-lund

Carl Henrik Linder

Nyårshelg i Malmköping

Efter nyår har vi varje år en arbetsvecka på Museispårvägen i Malmköping, så även i år! Det mesta arbetet lades ner på den fortsatta renoveringen av motorvagn 15 från Norrköping men vi hann även med skrapning och målning av taket på SSLidJ 5, elarbeten i personalhuset Spårmansro, arkivarbete, renovering av vårt Matissa spårstoppningsaggregat samt bakning och matlagning!

Extra roligt med denna arbetshelg var att några av våra juniorer anmält sig och deltog i verksamheten samt att en medlem återaktiverade sig efter 20 års frånvaro! 🙂

20160103_120753

Vid Trumslagarhallen utfördes en del buskröjning i början av arbetsveckan. Vid det laget var temperaturen ”bara” -6° men senare i veckan kröp den ner till -15°.

20160103_164207

Inne i verkstaden skrapade Christer delar till spårstopparen SSS 1355

Vagnhallen – SSS 1355

20160104_161223

Tobias och Ludvig jobbade med motstånd till motorvagn NKA 15

Vagnhallen – NKA 15

20160104_193924

En av våra delikata middagar bestod av helstekt kotlettrad med Hasselbackspotatis och rödvinssås! 😛

20160105_124031

I verkstaden var det full aktivitet, här förbereds dragning av motorkablar i NKA 15

20160106_133651

Vackert vinterlandskap i Malmköping. Om fyra månader startar årets trafiksäsong, även om det kan vara svårt att tro det just nu!

20160106_155600

Rimfrost på portarna till verkstaden som är inrymd i lokstallet byggt år 1907.

Buskröjarhelg i Malmköping

Under allhelgonnahelgen utfördes under tre dagar den traditionsenliga buskröjarhelgen! Hela helgen bjöd på vackert väder, särskilt lördagen 31/10.

20151029_184350_LLS

Redan på torsdag kväll arbetade vi med rangering. Signalgivning skedde med ficklampa.

20151030_102716

Vi började med att röja sly bakom vagnhallen Vagnorama

20151030_101918

Tankning och vård av röjsågen och motorsågen

20151030_113856

Banarbeten kräver fikapauser! 🙂

20151030_125659

Under helgen pågick även renovering av en växelkorsning som skall läggas vid möteshållplatsen Östersjön

20151030_134546

Lunch i vårt välutrustade och trevliga personalhus Spårmansro

20151030_143956

Allt sly och ved som avverkades lades upp i en hög som växte sig allt större under helgen

20151030_162506_LLS

Arbete med fin utsikt!

20151030_221259

På kvällen bakades en chokladkaka till morgondagens fika

20151031_093250

Färdigröjt bakom Vagnorama samt i slänten till höger. Jämför med bild nummer 2!

20151031_112707

Röjningen fortsatte i slänterna runt vändslingan i Malmköping

20151031_135956

Även arbetet med renoveringen av växelkrysset fortskred under helgen

20151031_142252

Det lokala näringslivet gynnas givetvis av spårvägen och dess personal – här postas ett kuvert med räkningar i brevlådan på Järnvägsgatan

20151031_142725

På väg ut på banan körs banarbetståget om av paketvagnen SS 1253, Sveriges äldsta elektriska spårvagn.

20151101_120814

Den sista dagen röjdes backen mellan hållplatserna Upplandskubben och Trumslagarskogen

20151101_153328

Högen med sly blev så här stor efter tre dagars röjning!

20151101_160512

Renoveringen av växeln till Östersjön pågick hela helgen

 

Alla medlemmar i Svenska Spårvägssällskapet är mycket välkomna till Malmköping för att delta i verksamheten! Vi har jobb som passar alla – dessutom har vi väldigt trevligt tillsammans och äter god mat!

Frågor? Kontakta gärna Magnus Svensson på tel 070-557 07 83 eller magnus.svensson@muma.se

Välkommen!