Årsmötet 2018 i Malmköping

Lördagen 7 april hölls Svenska Spårvägssällskapets årsmöte, denna gång i Malmköping. Innan årsmötet hade Museispårvägen Malmköping öppet för medlemmarna som fick möjlighet att köra spårvagn med instruktör, titta på anläggningen och fika i caféet.

Kl. 15:00 startade årsmötet i Malmköpings Rådhus; inte mindre än 62 medlemmar var på plats. Svenska Spårvägssällskapets ordförande Mimmi Mickelsen öppnade mötet som valde Björn-Erik Tapper till årsmötesordförande. Förutom sedvanlig formalia tog årsmötet beslut att tillstyrka styrelsens motion om avyttrande av trådbuss F4 samt att fastställa förra årsmötets beslut om ändring av föreningens stadgar.

Årsmötet valde denna styrelse:

ordförande: Mimmi Mickelsen, Mölndal
vice ordförande: Thomas Lange, Lidingö
kassör: Jesper Olsson, Mölndal
sekreterare: Lovisa E Kling, Hässelby
ledamot: Anders Påvall, Västerhaninge
ledamot: Anders Sjöstedt, Stockholm
ledamot: Björn Sjöberg, Åkersberga
ledamot: Ulf Nilsson, Göteborg
ledamot: Åke Eriksson, Stockholm
suppleant: Arvid Rickelvik, Huddinge
suppleant: Erik Jacobsson, Solna

Kvällen avslutades med en trevlig middag på Plevnagården.

Trafikexpeditionen öppnades för första gången i år!

Körrapport och översynsprotokoll

De fyra trafikvagnarna mötte baninspektionsturen vid hållplats Uplandskubben

Tre stockholmsbussar var ute och luftad sig

I bussverkstaden gjordes plats för flera bussar

I caféet bjöds på ordförandes läckra kanelbullar!

Vagn 34 från Malmö och vagn 39 från Helsingborg var i trafik

Årsmötet ska just börja

Kassör Jesper Olsson presenterade ekonomin

Björn Sjöberg får ta emot hedersomnämnande

Årsmötesmiddagen på Plevnagården

Tömning av busslada

Svenska Spårvägssällskapets stora samling av museala bussar förvaras både vid Muesispårvägen i Malmköping samt i ett antal s.k. ”busslador” runt om i Mälardalen. En av dessa busslador ligger vid Vädergärde utanför Uppdala och tyvärr är vi uppsagd från den på grund av att ett intilliggande hundpensionat skall utöka sin verksamhet.

Förutom själva bussarna har vi massor av reservdelar och ”bra-att-ha”-grejor till bussar i ladorna, och allt detta måste också tömmas och flyttas till annan plats. Söndagen den 12 november kl. 09:00 samlades därför ett glatt gäng på 15 medlemmar vid Vädergärde för att under ledning av Arvid och Björn-Erik sortera, kånka, flytta och lasta saker. Tack vare fika och lunch ordnat av Bengt och Katrina hölls humöret på topp och vi jobbade tills det skymde.

Fyra pallar med saker flyttades till en annan busslada i närheten, dessutom fylldes buss 4500 med reservdelar och ett lass med saker kördes till Malmköping. Nu återstår ”bara” att sortera, märka upp och lägga in sakerna i vårt stora förråd i Malmköping.

Det glada gänget vid Vädergärde busslada

Operation ”tömning av busslada” ska just påbörjas.

F.d. Nobina 4500 fylldes med reservdelar.

4500 kördes sedan till en annan busslada i närheten när den parkerades för vintern. Foto: Sebastian von Schmalensée

LB 122 anno 1946 är en annan pärla i Svenska Spårvägssällskapets samlingar. Foto: Sebastian von Schmalensée

Under tiden 4500 kördes iväg lastades fler reservdelar ut för transport till Malmköping.

Efter sju timmars arbete i bussladan var det skönt att komma inomhus i värmen på Max!

Årsmöte i Sundsvall

Lördag 29 april höll Svenska Spårvägssällskapet (SSS) sitt årsmöte. Av tradition går värdskapet för årsmötet runt mellan SSS lokalavdelningar och lokalklubbar – i år var det Sundsvalls tur att arrangera årsmötet.

På förmiddagen hölls ett intressant föredrag om Sundsvalls Spårvägar, som trafikerades 1911–1952. Efter lunch bjöds årsmötesdeltagarna på en spårvägsarkeologisk bussresa längs sträckningen för stadsspårvägen Kubikenborg – Ortviken och Skönviksbanan under mycket kunnig guidning av Kjell Palén och Hans-Anders Kempe, författare till den alldeles nyutgivna boken ”Sundsvalls spårvägar – en resa genom Träriket”.

Därefter vidtog själva årsmötesförhandlingarna, följt av en gemensam middag.

Den nyvalda styrelsen har dessa ledamöter:

ordförande: Mimmi Mickelsen, Mölndal
vice ordförande: Thomas Lange, Lidingö
kassör: Jesper Olsson, Eskilstuna (nyval)
sekreterare: Ola Sandberg, Göteborg
ledamot: Anders Påvall, Västerhaninge
ledamot: Lovisa E Kling, Stockholm
ledamot: Mona Hjelm, Vällingby
ledamot: Ulf Nilsson, Göteborg
suppleant: Arvid Rickelvik, Huddinge
suppleant: Erik Jacobsson, Solna (nyval)

Den guidade bussresan startade vid busstationen Navet.

Bussen framfördes med en imponerande skicklighet (bitvis gick turen på villagator där 90-gradersvängar gjordes med stödmurar på ena sidan och vägskyltar på andra sidan) av SSS bussansvarige Björn-Erik Tapper.

 

Det första stoppet gjordes vid Sundsvalls Spårvägars f.d. vagnhall.

Personalen uppställda på hallgården för fotografering våren 1911. Foto: N.G. Nilsson ur Kjell Paléns samling.

Vid Ortviken gick vi ner till vattnet, via en brygga och längs en smal spång för att komma till f.d. ändhållplatsen för stadsspårvägens linje 2!

Samma plats i december 1910, en månad innan invigningen. Foto: Thure Paulsen.

Kjell Palén (mångårig ordförande i SSS Sundsvallsavdelning) visar var ändhållplatsen Ortviken låg.

Sista stoppet gjordes vid f.d Alnö färjeläge, där en mötesplats på Skönviksbanan tidigare fanns.

Ungefär samma plats med vagn 50 under infart till hållplats Färjan söderifrån. Foto: Lennart Welander

Vid Färjan hittade de samlade spårvägsarkeologerna ett gammalt fundament för en kontaktledningsstolpe!

Årsmötets dagordning med röstkort i form av ett vykort från Museispårvägen Malmköping!

Under årsmötet avtackades Tomas Ransemar, som i 34 år varit kassör för Svenska Spårvägssällskapet, av ordförande Mimmi Mickelsen.

Spårvagnsmodell av Sundssvalls Spårvägs AB vagn 2 och 53 fanns till beskådande.

Den nyvalda styrelsen håller ett konstituerande sammanträde.

Kvällen avslutades med gemensam middag. Många kända SSS-profiler runt bordet!