Förberedelser inför årets trafiksäsong

Efter en lång och hård vinter har nu våren äntligen kommit till Malmköping och helgen 14-15 april ägnades åt att förbereda spårvagnarna och banan inför årets trafiksäsong. Även en del andra arbeten hanns med. 14 medlemmar jobbade på Museispårvägen denna helg – bilderna får tala för sig själva!

28 slipers byttes med hjälp av en inhyrd spårgående traktor. Här vid hållplats Udden.

Vid hållplats Trumslagarskogen byttes sex sliprar mellan plattformarna. Det krävdes mycket grävande eftersom de gamla sliprarna inte kunde dras ut åt sidorna. Under sliprarna ligger en geotextil som hindrar lera från att tränga upp; denna krävde att grävningen gjordes med stor precision. 

Här läggs de nybytta sliprarna i rätt läge inför befästning.

Fikapaus i vårsolen vid hållplats Östersjön!

Vid skarvarna är sliprarna befästa med spik – när dessa ska befästas kommer den klassiska rälhammaren till användning.

När befästningen av sliprarna är klar stoppas de med vårt elektrifierade spårstoppningsaggregat från 1950-talet. 

Hela banarbetslaget vid hållplats Trumslagarskogen. Jämför med bild 2!

För att komma åt spårstoppningsaggregatet behövde den spårgående kranen SS 9229 rangeras fram ur verkstaden.

I stationshuset monterades kameror för brandtillsyn och övervakning vid inbrott.

Spåren framför verkstaden rensades med urmakare.

Släpvagnen SSB 182 (anno 1914) och motorvagnen SSB 24 (1907) bogserades från Trumslagarhallen till Malmköping för att genomgå översyn inför evenemanget ”Öppna vagnars dag” den 12 maj!

Arbete med den nytillverkade trucken till vagn GSS 1 från Gävle. På denna ska två hjulaxlar av äldre modell monteras, sen ska vagnskorgen ställas på trucken.

I verkstaden målades en nyreparerad kontrollerkåpa till vagn GS 190.

Under helgen gjordes översyn på fyra vagnar. Verkstadsgänget passade på att jobba utomhus i vårsolen!

Årsmötet 2018 i Malmköping

Lördagen 7 april hölls Svenska Spårvägssällskapets årsmöte, denna gång i Malmköping. Innan årsmötet hade Museispårvägen Malmköping öppet för medlemmarna som fick möjlighet att köra spårvagn med instruktör, titta på anläggningen och fika i caféet.

Kl. 15:00 startade årsmötet i Malmköpings Rådhus; inte mindre än 62 medlemmar var på plats. Svenska Spårvägssällskapets ordförande Mimmi Mickelsen öppnade mötet som valde Björn-Erik Tapper till årsmötesordförande. Förutom sedvanlig formalia tog årsmötet beslut att tillstyrka styrelsens motion om avyttrande av trådbuss F4 samt att fastställa förra årsmötets beslut om ändring av föreningens stadgar.

Årsmötet valde denna styrelse:

ordförande: Mimmi Mickelsen, Mölndal
vice ordförande: Thomas Lange, Lidingö
kassör: Jesper Olsson, Mölndal
sekreterare: Lovisa E Kling, Hässelby
ledamot: Anders Påvall, Västerhaninge
ledamot: Anders Sjöstedt, Stockholm
ledamot: Björn Sjöberg, Åkersberga
ledamot: Ulf Nilsson, Göteborg
ledamot: Åke Eriksson, Stockholm
suppleant: Arvid Rickelvik, Huddinge
suppleant: Erik Jacobsson, Solna

Kvällen avslutades med en trevlig middag på Plevnagården.

Trafikexpeditionen öppnades för första gången i år!

Körrapport och översynsprotokoll

De fyra trafikvagnarna mötte baninspektionsturen vid hållplats Uplandskubben

Tre stockholmsbussar var ute och luftad sig

I bussverkstaden gjordes plats för flera bussar

I caféet bjöds på ordförandes läckra kanelbullar!

Vagn 34 från Malmö och vagn 39 från Helsingborg var i trafik

Årsmötet ska just börja

Kassör Jesper Olsson presenterade ekonomin

Björn Sjöberg får ta emot hedersomnämnande

Årsmötesmiddagen på Plevnagården

Tömning av busslada

Svenska Spårvägssällskapets stora samling av museala bussar förvaras både vid Muesispårvägen i Malmköping samt i ett antal s.k. ”busslador” runt om i Mälardalen. En av dessa busslador ligger vid Vädergärde utanför Uppdala och tyvärr är vi uppsagd från den på grund av att ett intilliggande hundpensionat skall utöka sin verksamhet.

Förutom själva bussarna har vi massor av reservdelar och ”bra-att-ha”-grejor till bussar i ladorna, och allt detta måste också tömmas och flyttas till annan plats. Söndagen den 12 november kl. 09:00 samlades därför ett glatt gäng på 15 medlemmar vid Vädergärde för att under ledning av Arvid och Björn-Erik sortera, kånka, flytta och lasta saker. Tack vare fika och lunch ordnat av Bengt och Katrina hölls humöret på topp och vi jobbade tills det skymde.

Fyra pallar med saker flyttades till en annan busslada i närheten, dessutom fylldes buss 4500 med reservdelar och ett lass med saker kördes till Malmköping. Nu återstår ”bara” att sortera, märka upp och lägga in sakerna i vårt stora förråd i Malmköping.

Det glada gänget vid Vädergärde busslada

Operation ”tömning av busslada” ska just påbörjas.

F.d. Nobina 4500 fylldes med reservdelar.

4500 kördes sedan till en annan busslada i närheten när den parkerades för vintern. Foto: Sebastian von Schmalensée

LB 122 anno 1946 är en annan pärla i Svenska Spårvägssällskapets samlingar. Foto: Sebastian von Schmalensée

Under tiden 4500 kördes iväg lastades fler reservdelar ut för transport till Malmköping.

Efter sju timmars arbete i bussladan var det skönt att komma inomhus i värmen på Max!